Nikolaj Kozlov: Odnože Mortartu

Loketský malíř představí průřez svou tvorbou, úvodní slovo: Vladimír Kalný. Foyer kina Alfa.

Nikolaj Kozlov:

Narodil se v roce 1970 v Rostově nad Donem. V roce 1985 se přestěhoval z tehdejšího Sovětského svazu do ČSSR a od té doby žije v Karlových Varech. Výtvarnému umění se věnoval od útlého věku, protože vyrůstal „mezi štětci a barvami“.
Zpočátku se věnoval především kresbě a akvarelu. Později přidal akrylové barvy, kterými maloval na dřevěné desky. Prvním malířem, který jej oslovil byl N. Rerich. Vzorem mu byly především surrealista Salvador Dalí a malíř fantasy B. Valejo. Rok strávil v Řecku, kde pracoval na divadelních dekoracích a také prodával obrazy na ulici. Sedm let žil v Německu a věnoval se tam keramice.

Od roku 2019 je členem Skupiny F – českého sdružení výtvarníků.

Od roku 2016 publikuje svoje dílo v časopisech organizace FOKUS MB.

Prezentuje svoji tvorbu také na festivalu umělecké tvorby Chebské dvorky.

Další info na mortart.cz.