MUNCH – láska,duchové a upíří ženy

UMĚNÍ V KINĚ

Norsko, dokumentární, 2022, 90 min.

Je slavný, ale současně i málo známý. Jeho obraz „Výkřik“ se stal ikonickým symbolem, který budou využívat ještě další generace k vyjádření absolutní úzkosti. Edvard Munch: vlivný představitel moderny, malíř a grafik se narodil 12. prosince 1863 a zemřel 23. ledna 1944 v Oslu, které neslo jméno Kristiania. Vyrostl z duchovní atmosféry secese a jeho malířské dílo má některé charakteristické rysy tohoto slohu. Při studiích byl ovlivněn naturalismem, francouzskými impresionisty a postimpresionisty (Gauguinem a Seuratem). Jeho dílo inklinuje k symbolismu a stalo se východiskem pro expresionismus. V roce 2021 bylo v Oslu otevřeno nové muzeum, kde návštěvník dostává šanci poznat život a dílo tohoto fascinujícího umělce. Velkolepá stavba je navržena tak, aby obsáhla obrovské dědictví, které umělec svému městu zanechal: 28 000 uměleckých děl včetně obrazů, grafik, kreseb, zápisníků, skic, fotografií i jeho experimentů s filmem. Toto nám skýtá výjimečný vhled do mysli, vášní a umělecké tvorby tohoto génia ze severu. Dokumentární snímek Munch – láska, duchové a upíří ženy vrhá nové světlo na Edvarda Muncha, hluboce tajemného, fascinujícího muže, průkopníka a mistra pro všechny, kteří přišli po něm. Současně je vizuální výpravou po Norsku a cestou po stopách kořenů Munchovy umělecké identity. Přibližuje divákům muže, který se při svém studiu lidské duše pokusil přeložit emoce a svou představu času na papír a plátno. „Nemaluji to, co vidím, ale to, co jsem viděl“.

Režie: Michele Mally