Milan Kundera: Od žertu k bezvýznamnosti

Kundera: mistr románové kompozice, brilantní esejista, milovník ironie a skepse a rozporuplná osobnost s životem plným nezodpovězených otázek. Proč dílo Milana Kundery tak zaujalo po celém světě? Proč odešel do Francie a začal psát ve francouzštině? Co je za tím, že bránil překladům svých posledních románů do češtiny? Dokument nás povede po cestách, kde můžeme najít alespoň nějaké odpovědi. Po roce 1989 navštěvuje Kundera Česko jen zřídka, bez jakékoli publicity. Neúčastní se akademických ani společenských setkání.

Režie: Miloslav Šmídmajer                

  • Datum: 25. 10. 2021