Katedrála

Cena diváků na slovenském FF Cinematik a cena za nejlepší dokument na MFF v Krakowě

Slovensko, dokumentární, 2022, 87 min.

Co dokáže odhodlání? Příslovečné hory možná nepřenáší, ale katedrály se s ním stavět zcela jistě dají. Svým neuvěřitelným životním příběhem to prokázal španělský mnich Justo Gallego Martínez, který jednu 25 metrů širokou a 55 metrů dlouhou katedrálu opravdu postavil. Zcela sám jen za pomoci příležitostných nádeníků, z odpadních materiálů a bez jakékoli církevní či státní podpory, na předměstí Madridu v Mejorada del Campo. Gallego celý život tíhl k víře a jediné, po čem toužil, bylo stát se mnichem, sloužit Bohu. Život v klášteře však není jen o kontemplaci a modlitbách, ale i o komunitě, v níž však Justo moc fungovat nedokázal a byl po sérii konfliktů z kláštera vyloučen. Stal se mnichem bez chrámu – ne však bez vize. Rozhodl se, že si svůj chrám postaví sám a zasvětil tomu doslova celý život. Projektu se věnoval bezmála 70 let až do své smrti 28. listopadu 2021. Stavět začal na svém pozemku bez povolení a plánů a vytvořil sice chaotickou, a přece funkční a úchvatnou stavbu s obřími kopulemi a vysokánskými věžemi. O tom, zda zbudování katedrály svépomocí, bez vzdělání a zkušeností, je nejvyšší důkaz víry, nebo bezohledné zatvrzelosti můžete posoudit sami. Bezesporu je to manifestace lidských schopností. Dokument Denise Dobrovoda získal Cenou diváků na největším slovenském filmovém festivalu Cinematik a cenou za nejlepší dokumentární film na MFF v Krakowě.

Režie: Denis Dobrovoda