Drvoštěp

          Hollywoodský filmový styl v českém filmu 20. let

Československo, komedie, 1922, 63 min., němý, mezititulky, hudební doprovod

          Film Drvoštěp z roku 1922 je prvním samostatným režijním projektem Karla Lamače, který se dochoval v úplné podobě. Režisér, scenárista, pravděpodobně i střihač filmu a herec Karel Lamač se tímto svým dílem jako vůbec první český tvůrce přiblížil novému hollywoodskému stylu. Každý dějový prvek Drvoštěpa je promyšleně propojen s dějovými prvky dalšími, takže snímek tvoří dramaticky sevřené vyprávění o životě ve městě a na venkově, o zločinu, odplatě i lásce. Šéf banky Karel Svansen (Lamač) se na doporučení svého strýce – lékaře rozhodne pro pobyt na zdravém vzduchu. Ve svém klubu se vsadí, že celý měsíc bude manuálně pracovat. Nastoupí jako drvoštěp u statkáře, kde se seznámí s jeho dcerou Anny (Ondráková), kterou chce otec provdat za bohatého souseda. Když Karel na venkově narazí na penězokazeckou dílnu začne konat…..Snímek přibližuje českou kinematografii 20. let k tvorbě hollywoodských dobrodružných filmů a veseloher, kdy statečný muž vítězí nad zločinci a získá lásku krásné dívky.

          Režie: Karel Lamač

          Hudební doprovod: Maud Nelissenová

          Tvůrčí dráha Maud Nelissenové je zasvěcena doprovázení filmů z němé epochy. Podílela se například i na hudebních doprovodech k filmům Charlieho Chaplina.